Thiết bị tryền động

0
164
actuators [SMC Việt Nam] sản xuất thiết bị truyền động khí nén, điện, tay gắp và xylanh khí với một loạt kích cỡ và kiểu dáng để đáp ứng các nhu cầu tự động hóa. Chu dù bạn đang làm việc với các thiết bị truyền động điện và cần kết hợp xilanh quyay, SMC có giải pháp cho bạn. Chọn từ các loại xylanh sau đây:

  • Xylanh khí tuyến tính
  • Xylanh khí dẫn hướng
  • Động cơ truyền động quay
  • Xylanh khí
  • Xylanh điện
  • Tay gắp và Escapements

Đặc biệt thiết bị truyền động còn bao gồm Xylanh khí tốc độ cao, thiết bị truyền động ma sát thấp, và nhiều hơn nữa