Thiết bị lọc | SMC

0
140
frl [SMC Việt Nam] Hoạt động chắc chắn, một hệ thống khí nén cần không khí khô và sạch. SMC có một loạt các sản phẩm để giúp giải quyết nhu cầu khắc nghiệt của môi trường công nghiệp. Từ nước, bụi đến dầu và mùi hôi, SMC có các bô lọc không khí, điều áp và thiết bị liên quan mà bạn cần phải giữ cho khí và máy móc của bạn hoạt động tốt. Các sản phẩm chúng tôi cung cấp:

  • Bộ kết hợp (Bộ lọc-Điều áp-Bôi trơn)
  • Bộ lọc
  • Bộ điều áp(Cả chân không và thiết bị điều hòa không khí chuẩn)
  • Thiết bị bôi trơn
  • Máy sấy
  • Vùi phun