Kiểm soát tĩnh điện | SMC Pneumatics

0
83
static control [SMC Pneumatics Vietnam] SMC cung cấp đầy đủ các sản phẩm kiểm soát tĩnh điện để giả quyết các vấn đề về tĩnh điện của bạn. Cảm biến điện từ và thiết bị giám sát sẽ giúp bạn xác định vị trí các khu vực tích tụ tĩnh điện đang xảy ra. Sau đó loại bỏ nhanh chóng tĩnh điện bằng cách ion hóa phù hợp với ứng dụng của bạn.

  • Bar, Vòi phun, & Quạt loại ion hóa
  • Thiết bị cầm tay & Cảm biến
  • Quick Replacement Electrode Cartridges